Mijn naam is Maria Nasab. Ik ben je Farsi docent. In Iran heb ik Engels aan de universiteit van Teheran gestudeerd. Tegelijkertijd heb ik de TTC training (Teacher Training Center/ lerarenopleiding) gevolgd. Daarna heb ik een eigen taal -en tolkinstituut opgezet en als docent Engels en Arabisch gedoceerd. In Nederland heb ik ICM (Integrated Communication Management) aan de Hogeschool Utrecht gestudeerd. Sinds 2013 heb ik mijn hart gevolgd en heb ik het lesgeven weer opgepakt. Ik heb een eigen methode ontwikkeld om Farsi les te geven aan Nederlanders en ook andere nationaliteiten op basis van de TTC training.